Regulamentul european pentru protecția datelor cu caracter personal nr. 679/2016, GDPR

Cu respectarea obligațiilor care decurg din legislația națională (Decretul legislativ 30 iunie 2003 nr. 196, Codul privind protecția datelor cu caracter personal) și legislația comunitară, (Regulamentul european pentru protecția datelor cu caracter personal nr. 679/2016, GDPR) și ulterioare. modificări, acest Site respectă și protejează intimitatea vizitatorilor și utilizatorilor, depunând toate eforturile posibile și proporționale pentru a nu încălca drepturile utilizatorilor.
 

Controlor de date
FANTINELLI SRL
Via Cristoforo Colombo 90 – 21054 FAGNANO OLONA – ITALIA
Adresa de email a proprietarului: info@fama3d.com

 

Tipuri de date colectate
Printre Datele personale colectate de acest site, independent sau prin terți, se numără: Cookie-uri, Date de utilizare, Nume, Prenume, Telefon, E-mail, Cod poștal, Oraș, Provincie.

Detalii complete despre fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate din această politică de confidențialitate sau prin texte informative specifice afișate înainte de colectarea datelor.

Datele personale pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul Datelor de Utilizare, colectate automat în timpul șederii Utilizatorului pe Site.

Dacă nu se specifică altfel, toate Datele solicitate sunt obligatorii. În cazul în care Utilizatorul refuză să le comunice, poate fi imposibil să furnizeze Serviciul solicitat. În cazurile în care unele Date sunt opționale, Utilizatorii sunt liberi să se abțină de la a le comunica, fără ca acest lucru să aibă vreo consecință asupra disponibilității Serviciului sau a funcționării acestuia.

Utilizatorii care au îndoieli cu privire la datele obligatorii sunt încurajați să contacteze Proprietarul.

Orice utilizare a Cookie-urilor – sau a altor instrumente de urmărire – dacă nu se specifică altfel, are scopul de a furniza Serviciul solicitat de Utilizator, pe lângă scopurile ulterioare descrise în acest document și în Politica de Cookie, dacă este disponibil.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru Datele cu Caracter Personal ale terților obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestui Site și garantează că are dreptul de a le comunica sau de a le disemina, eliberând Proprietarul de orice răspundere față de terți.

Metoda și locul de prelucrare a datelor colectate
Metode de tratament
Operatorul de date adoptă măsuri de securitate adecvate menite să prevină accesul neautorizat, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Prelucrarea se realizeaza folosind instrumente informatice si/sau telematice, cu metode organizatorice si cu logica strict legata de scopurile indicate. Pe lângă Proprietar, în unele cazuri, alte părți implicate în organizarea acestui Site (administrative, comerciale, de marketing, juridice, administratori de sistem) sau părți externe (cum ar fi furnizori terți de servicii tehnice, curieri poștali, furnizori de găzduire, etc.). Companii IT, agenții de comunicare) numiți și, dacă este necesar, ca Procesori de date de către Operatorul de date. Lista actualizată a Managerilor poate fi oricând solicitată de la Operatorul de date.

Temeiul juridic al prelucrării
Proprietarul prelucrează Datele cu Caracter Personal referitoare la Utilizator dacă există una dintre următoarele condiții:

Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice; Notă: în unele jurisdicții, Proprietarul poate fi autorizat să prelucreze Date cu Caracter Personal fără consimțământul Utilizatorului sau al unui alt temei juridic specificat mai jos, până când Utilizatorul se opune („opt-out”) la acest tratament. Totuși, acest lucru nu este aplicabil dacă prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este reglementată de legislația europeană privind protecția Datelor cu Caracter Personal;
prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu Utilizatorul și/sau executarea unor măsuri precontractuale;
prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale căreia îi este supus Operatorul de date;
prelucrarea este necesară pentru executarea unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea atribuțiilor publice conferite Operatorului de date;
prelucrarea este necesară pentru urmărirea interesului legitim al Operatorului de date sau al terților.
Cu toate acestea, este întotdeauna posibil să se solicite Operatorului de date să clarifice temeiul juridic concret al fiecărei prelucrări și în special să precizeze dacă prelucrarea se bazează pe lege, prevăzută de un contract sau necesară încheierii unui contract.

Loc
Datele sunt prelucrate la sediile operaționale ale Proprietarului și în orice alt loc în care se află părțile implicate în prelucrare. Pentru mai multe informații, contactați Proprietarul.

Datele personale ale Utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care se află Utilizatorul. Pentru a obține informații suplimentare despre locul prelucrării, Utilizatorul poate consulta secțiunea referitoare la detalii privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la temeiul juridic al transferului de Date în afara Uniunii Europene sau către o organizație internațională guvernată de drept internațional public sau constituită din două sau mai multe țări, precum de exemplu ONU, precum și cu privire la măsurile de securitate adoptate de Operatorul de date pentru a proteja Datele.

Dacă are loc unul dintre transferurile tocmai descrise, Utilizatorul se poate referi la secțiunile respective ale acestui document sau poate solicita informații de la Proprietar contactându-l la detaliile indicate la început.

Perioada de retentie
Datele sunt prelucrate și stocate pe timpul necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

Datele personale colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la finalizarea executării acestui contract.
Datele cu caracter personal colectate în scopuri atribuibile interesului legitim al Proprietarului vor fi păstrate până când acest interes este satisfăcut. Utilizatorul poate obține informații suplimentare cu privire la interesul legitim urmărit de Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Proprietarul.
Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, Proprietarul poate păstra Datele Personale mai mult timp până la revocarea acestui consimțământ. În plus, Proprietarul poate fi obligat să păstreze Datele cu Caracter Personal pentru o perioadă mai lungă în conformitate cu o obligație legală sau prin ordinul unei autorități.

La sfârșitul perioadei de păstrare, datele personale vor fi șterse. Prin urmare, la expirarea acestui termen dreptul de acces, anulare, rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu mai pot fi exercitate.

Scopul Prelucrării Datelor Colectate
Datele Utilizatorului sunt colectate pentru a permite Proprietarului să-și furnizeze Serviciile, precum și în următoarele scopuri: Interacțiunea cu rețelele sociale și platformele externe, Contactarea Utilizatorului, Statistici, Afișarea conținutului de pe platforme externe, înregistrarea sesiunilor și Protecția împotriva SPAM. Pentru a obține informații suplimentare detaliate cu privire la scopurile prelucrării și la Datele cu caracter personal relevante în mod concret pentru fiecare scop, Utilizatorul se poate referi la secțiunile relevante ale acestui document.

Detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele personale sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

Interacțiunea cu rețelele sociale și platformele externe
Acest tip de serviciu permite interacțiunile cu rețelele de socializare, sau alte platforme externe, direct din paginile acestui Site.Interacțiunile și informațiile dobândite sunt în orice caz supuse setărilor de confidențialitate ale Utilizatorului referitoare la fiecare rețea socială. Dacă este instalat un serviciu de interacțiune cu rețelele sociale, este posibil ca, chiar dacă Utilizatorii nu folosesc serviciul, acesta să colecteze date de trafic referitoare la paginile pe care este instalat.

YouTube Video Widget (Google Inc.)
YouTube este un serviciu de vizualizare a conținutului video gestionat de Google Inc. care permite acestei Aplicații să integreze astfel de conținut în paginile sale.
Date personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate . Subiect care aderă la Privacy Shield.

Butonul Facebook Like și widget-urile sociale (Facebook, Inc.)
Butonul Facebook „Like” și widget-urile sociale sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Facebook, furnizate de Facebook, Inc.
Date personale colectate: Cookie-uri și Date de utilizare .
Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate

Butonul +1 Google+ și widget-urile sociale (Google Inc.)
Butonul +1 și widget-urile sociale Google+ sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Google+, furnizate de Google Inc.
Date personale colectate: Cookie-uri și Date de utilizare.
Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate

 

Contactați utilizatorul
Formular de contact

Prin completarea formularului de contact cu datele sale, Utilizatorul își dă consimțământul utilizării acestora pentru a răspunde solicitărilor de informații, oferte, sau orice altă natură indicată de antetul formularului.
Date personale colectate: Prenume, Nume, E-mail, Telefon, Cod poștal, Oraș, Provincie

Listă de corespondență sau buletin informativ

Prin înregistrarea pe lista de corespondență sau newsletter, adresa de e-mail a Utilizatorului este adăugată automat la o listă de contacte la care pot fi trimise mesaje de e-mail care conțin informații, inclusiv informații comerciale și promoționale, referitoare la acest Site. Adresa Se poate adăuga și e-mailul Utilizatorului. la această listă ca urmare a înregistrării pe acest Site sau după efectuarea unei achiziții.
Date personale colectate: Prenume, Nume, E-mail

 

Vizualizarea conținutului de pe platforme externe
Acest tip de serviciu vă permite să vizualizați conținut găzduit pe platforme externe direct din paginile acestei Aplicații și să interacționați cu acestea. Dacă este instalat un serviciu de acest tip, este posibil ca, chiar dacă Utilizatorii nu folosesc serviciul, acesta să colecteze date de trafic referitoare la paginile pe care este instalat.

Google Fonts (Google Inc.)
Google Fonts este un serviciu de vizualizare a stilului caracterelor gestionat de Google Inc. care permite acestei Aplicații să integreze astfel de conținut în paginile sale.
Date personale colectate: Date de utilizare și diferite tipuri de date, așa cum este specificat în politica de confidențialitate a serviciului.
Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate . Subiect care aderă la Privacy Shield.

Google Maps Widget (Google Inc.)
Google Maps este un serviciu de vizualizare a hărților gestionat de Google Inc. care permite acestei Aplicații să integreze astfel de conținut în paginile sale.
Date personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate

 

Drepturile utilizatorului
Utilizatorii își pot exercita anumite drepturi cu referire la Datele prelucrate de către Proprietar.

În special, Utilizatorul are dreptul de a:

revocați-vă consimțământul în orice moment. Utilizatorul poate revoca consimțământul exprimat anterior pentru prelucrarea Datelor sale personale.
se opune prelucrării Datelor sale.Utilizatorul se poate opune prelucrării Datelor sale atunci când aceasta are loc pe o altă bază legală decât consimțământul. Mai multe detalii cu privire la dreptul de opoziție sunt prezentate în secțiunea de mai jos.
accesa Datele lor.Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la Datele prelucrate de către Proprietar, asupra anumitor aspecte ale prelucrării și de a primi o copie a Datelor prelucrate.
verifica si solicita rectificarea. Utilizatorul poate verifica corectitudinea Datelor sale și poate solicita actualizarea sau corectarea acestora.
obţine limitarea tratamentului. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, Utilizatorul poate solicita limitarea prelucrării Datelor sale.În acest caz, Proprietarul nu va prelucra Datele în alt scop decât conservarea lor.
obține anularea sau eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, Utilizatorul poate solicita ștergerea Datelor sale de către Proprietar.
primiți datele dumneavoastră sau transferați-le unui alt proprietar. Utilizatorul are dreptul de a-și primi Datele într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și, acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic, de a obține transferul acestora fără obstacole către alt proprietar. Această prevedere este aplicabilă atunci când Datele sunt prelucrate cu instrumente automatizate, iar prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract la care Utilizatorul este parte sau pe măsuri contractuale legate de acesta.
Depune o plângere. Utilizatorul poate depune o plângere la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal sau poate intra în justiție.
Detalii privind dreptul de opoziție
Atunci când Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea puterilor publice conferite Proprietarului sau pentru a urmări un interes legitim al Proprietarului, Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării din motive legate de situația lor particulară.

Utilizatorilor li se reamintește că, în cazul în care Datele lor sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia se pot opune prelucrării fără a furniza niciun motiv. Pentru a afla dacă Proprietarul prelucrează date în scopuri de marketing direct, Utilizatorii se pot referi la secțiunile respective ale acestui document.

Cum să vă exercitați drepturile
Pentru exercitarea drepturilor Utilizatorului, Utilizatorii pot îndrepta o solicitare către datele de contact ale Proprietarului indicate în acest document. Solicitările sunt depuse în mod gratuit și procesate de către Operatorul de date în cel mai scurt timp posibil, în orice caz în termen de o lună.

Aflați mai multe despre tratament
Apărare în instanță
Datele Personale ale Utilizatorului pot fi utilizate de către Proprietar în instanță sau în fazele pregătitoare ale posibilei sale stabiliri pentru apărarea împotriva abuzului în utilizarea acestui Site sau a serviciilor conexe de către Utilizator. Utilizatorul declară că este conștient de faptul că Proprietarului i se poate cere să dezvăluie Datele la cererea autorităților publice.

Informație specifică
La cererea Utilizatorului, pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest Site poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale referitoare la anumite servicii sau la colectarea și prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Jurnalele de sistem și întreținerea
Pentru nevoi legate de operare și întreținere, acest Site și orice servicii terțe utilizate de acesta pot colecta jurnalele de sistem, adică fișiere care înregistrează interacțiunile și care pot conține și Date Personale, cum ar fi adresa IP a Utilizatorului.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică
Informații suplimentare în legătură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal pot fi solicitate în orice moment de la Operatorul de Date folosind informațiile de contact.

Exercitarea drepturilor de către Utilizatori
Subiecții la care se referă Datele cu Caracter Personal au dreptul în orice moment de a obține confirmarea existenței sau nu a acestora de la Operatorul de Date, de a cunoaște conținutul și originea acestora, de a verifica exactitatea sau de a solicita integrarea, anularea, actualizarea acestora. , rectificarea, transformarea în formă anonimă sau blocarea Datelor cu Caracter Personal prelucrate cu încălcarea legii, precum și să se opună în orice caz, din motive legitime, prelucrării acestora. Solicitările trebuie adresate operatorului de date.

Acest site nu acceptă solicitările „Nu urmăriți”.

Pentru a afla dacă serviciile terțelor utilizate le suportă, Utilizatorul este invitat să consulte politicile de confidențialitate respective.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate
Operatorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate în orice moment, publicându-le utilizatorilor pe această pagină. Vă rugăm deci să consultați des această pagină, luând ca referință data ultimei modificări indicată în partea de jos. În cazul neacceptarii modificărilor aduse acestei politici de confidențialitate, Utilizatorul este obligat să înceteze utilizarea acestui Site și poate solicita Controlorului de date să-și elimine Datele personale. Dacă nu se specifică altfel, politica anterioară de confidențialitate va continua să se aplice Datelor cu caracter personal colectate până la acel moment.

Informații despre această politică de confidențialitate
Operatorul de date este responsabil pentru această politică de confidențialitate.

Definiții și referințe legale
Date personale (sau date)
Orice informație referitoare la o persoană fizică, identificată sau identificabilă, chiar și indirect, prin referire la orice altă informație, inclusiv un număr personal de identificare, constituie date cu caracter personal.

Date de utilizare
Acestea sunt informațiile colectate automat de acest Site (sau de serviciile terțelor pe care le utilizează acest Site), inclusiv: adresele IP sau numele de domenii ale computerelor utilizate de Utilizatorul care se conectează la acest Site, adresele în URI (Resursa Uniformă). Identificator), notarea, ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului de la server (reușit, eroare etc. . ) țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizate de vizitator, diferitele conotații temporale ale vizitei (de exemplu timpul petrecut pe fiecare pagină) și detaliile referitoare la itinerariul urmat în cadrul Site-ului, cu referire în mod special la succesiunea paginilor consultate, la parametrii referitori la sistemul de operare și la mediul IT al Utilizatorului.

Utilizator
Persoana fizică care utilizează acest Site, care trebuie să coincidă cu partea interesată sau să fie autorizată de acesta și ale cărei Date Personale sunt în curs de prelucrare.

Interesat
Persoana fizică sau juridică la care se referă Datele cu Caracter Personal.

Controlor de date (sau manager)
Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică și orice alt organism, asociație sau organizație desemnată de Operatorul de date să prelucreze Date cu caracter personal, conform prezentei politici de confidențialitate.

Operator de date (sau operator de date)
Persoana fizica, persoana juridica, administratia publica si orice alt organism, asociatie sau organizatie care raspunde, chiar si in comun cu alt proprietar, de deciziile privind scopurile, metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal si instrumentele utilizate, inclusiv profilul de securitate. , în legătură cu funcționarea și utilizarea acestui Site. Operatorul de date, dacă nu se specifică altfel, este proprietarul acestui Site.

Site
Instrument prin care sunt colectate Datele Personale ale Utilizatorilor.

Cookie-uri
Porțiune mică de date stocate în dispozitivul utilizatorului.

Referințe legale
Notificare pentru utilizatorii europeni: această politică de confidențialitate a fost întocmită cu respectarea obligațiilor prevăzute la art. 10 din Directiva nr. 95/46/CE, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE, actualizată prin Directiva 2009/136/CE, privind Cookie-urile.

Ultima actualizare: 09 iulie 2019.

PREVENTIVO

Chiedi subito il tuo preventivo:

Preventivo BusinessPreventivo Privati

CONTATTACI